Dansen in het paradijs

Ik ben OK, Jij bent OK – Dansen in het paradijs

Deze workshop is in samenwerking met Theo van der Heijden

Als mystici, wijzen en shamanen het over één ding eens zijn, dan is het wel dat we allang in het paradijs leven; het paradijs waarin we de intrinsieke goedheid van onszelf, die van anderen en van de wereld om ons heen ervaren. En dat het onze perceptie van de werkelijkheid is die ons doet denken dat we uit het paradijs verstoten zijn. 
Deze perceptie is gebaseerd op de innerlijke overtuiging dat we niet goed genoeg zouden zijn (of een aanverwante variant). En deze overtuiging projecteren we ook op de buitenwereld, waardoor we een continue dans beginnen tussen de verhalen “ik ben niet OK” en “jij bent niet OK”, een dynamiek waarin we afwisselend slachtoffer en dader zijn. Deze dynamiek leeft zowel in onszelf, als in relatie met de mensen en de wereld om ons heen.

Tijdens deze dag begeven we ons op het pad dat ons terug leidt naar het paradijs. We doen dat door:

  • te ontdekken en te luisteren naar hoe de dader, het slachoffer, de redder, de pusher, het bange kind, schaamte, verlegenheid en het vrije kind in ons bewegen
  • met aandacht de dynamiek van dader-slachtoffer in onszelf te onderzoeken, te leren kennen en te erkennen. Door er bewustzijn naar toe te brengen kunnen we de dynamiek overstijgen.
  • de liefdevolle getuige (de Volwassene) in ons te laten groeien
  • met behulp van het medicijn van de dans de verhalen “ik ben niet OK” en “jij bent niet OK” los te laten uit ons lichaam en ons besef van onze authentieke goedheid te versterken.

We gebruiken hiervoor dans, zang en verhalen vertellen (sharing en enquiry) omdat dit in elke cultuur over de hele wereld gezien worden als medicijn voor onze ziel.  Dans, zang en verhalen vertellen helpt ons om onze eigen goedheid weer te ervaren en onze weg naar het paradijs terug te vinden;
omdat bewuste dans de Volwassene, de Getuige in ons versterkt. Movement Medicine is een op het lichaam gerichte meditatie waarin we ons oefenen in aandacht, bewustzijn en mindfullness, terwijl we in beweging zijn;
en omdat ieder verhaal, elke dynamiek, elk trauma en iedere blokkade in ons lichaam is op geslagen. Door ze met aandacht te bewegen, leren we dat we geen slachtoffer hoeven te zijn van deze structuren en geven we onszelf een kans om ze los te laten en/of te overstijgen.

Deze dag is een samenwerking van Theo van der Heijden en Marold Emmelkamp en een blend van Transactionele Analyse en Movement Medicine. Om mee te doen hoef je met geen van beide disciplines ervaring te hebben.

Deze workshop staat momenteel niet gepland. Maar kan altijd in jouw community georganiseerd worden.