Dances in the Dark

For english see below: voorkant

We leven in een buitengewone, cruciale tijd met grote uitdagingen en onzekerheden. Vele eco-systemen hangen aan een zijden draadje en de mensheid lijkt zich in een collectieve “donkere nacht” te bevinden. Als we moedig genoeg zijn om dat te erkennen kunnen we deze tijd omarmen als een rite of passage, een overgang.
Dit zijn momenten waarop ieder van ons het moet aandurven om zonder omhaal in het vuur van onze liefde te gaan staan. Het vuur waaraan we oude manieren van zijn geven en waarin we onszelf overgeven aan wat gefluisterd wordt vanuit onze ziel, en dieper vanuit ‘De Droom van de Aarde’. Welke dromen en visioenen komen te voorschijn uit onze dansen in de duisternis, als we in dit vuur gekookt worden?

Dansen in de Duisternis is een uitnodiging om in de grot/baarmoeder van de Dans binnen te treden en transformatie uit te nodigen. Tijdens deze dag dansen zo diep als we kunnen.
’s Middags gebruiken we Movement Medicine “practises” om onze lichamen en harten te openen en onze mind te focussen. We oefenen ons om zowel op de Yin als de Yang manier te dansen en te dromen. Hierdoor bereidden we ons voor op het Ritueel
Als de Schemering komt, begint het Ritueel. Door onze dans zullen we bidden en dromen. We ontsteken het vuur van onze liefde voor al onze relaties. Dansend in dit vuur, luisteren we diep naar onze Ziel en communiceren we met Spirit. Ons dans wordt zowel een offering als “cry for vision”.

Praktische informatie

Prijs: euro 62,50 indien aangemeld en betaald voor 17-01-2016. Daarna euro 75,00

Aanmelden en meer informatie: info@maroldemmelkamp.nl

Taal: Nederlands, tenzij er dnsers zijn die geen NL verstaan. In dat geval wordt er Engels gesproken.

Datum & Tijd: 23-01-2016; 13:00 – 22:00

Locatie: Utrecht, The netherlands

Eten: Voorafgaand aan het ritueel is er een vegetarische soep. Mijn advies is om niet veel meer te eten voorafgaand aan het ritueel. Als je iets meer wilt eten, zorg dan voor licht en makkelijk verteerbaar eten.

Wat verder mee te brengen?: Lekker zittende danskleding waarin je makkelik beweegt, En die warm is als je minder beweegt of de energie wat lager is. Een fles met water. Dagboek, schrijf- en/of tekengerei als je dat vaker gebruikt. Meditatie kussen, schapenvel, dekentje om warm en comfortabel te kunnen zitten

ENGLISH VERSION:

We live in a crucial time of human history, a time of extraordinary challenge and uncertainty in which our precious world hangs by a precariously thin thread. The human species has entered a collective dark night, perhaps a necessary one. We have the possibilty to embrace it as an rite of passage.
At an hour like this, each of us must dare to walk directly into the fires of love, bravely relinquishing old modes of being and surrendering ourselves to what is whispering from the human soul and from ‘the Dream of the Earth’. While cooking in these fires, what visions & dreams might emerge from our dances in the dark?

Dances in the Dark is a wild invitation to enter the cave-womb of the Dance and invite transformation. During this day we will dance as deep as we can. In the afternoon we use the practises of Movement Medicine to open our bodies and hearts and to focus our minds. We will give attention to the Yin & Yang way of dreaming. In these ways we prepare ourselves for the Ritual.
When Dawn arrives the Ritual begins. Through the dance we will pray & dream and ignite the fires of our love for all our relations Dancing in these fires we will listen deeply to our souls and communicate with Spirit, letting our dance become a cry for vision as well as an offering.

Practical information:
===============
Price: euro 62,50 if subscribed and payed before 17-01-2016. Daarna euro 75,00

Signing up & More info: info@maroldemmelkamp.nl

Language: Duthh, unless there are non-Dutch-speakers in which case English will be the language:

Date & Time: 23-01-2016; 13:00 – 22:00

Location/Venue: Utrecht, The netherlands

Food: There will be a veregatarian soup before the ritual. It is not advised to eat much more before the ritual. Howeverif you want a bit more to eat, eat light and easy to digest (bring it yourself).

What to bring else: Fitting dance cloth in which you move easy and in which you stay warm when we pauze, the energy is low. Bottle for water, pen & diary if you like, (meditation) cusion, sheepskin or blanket to sit and/or keep you warm.