De Dromende Aarde

EEN MOVEMENT MEDICINE (BIJNA) WINTER ZONNEWENDE RITUEEL

Wij mensen komen, samen met ontelbare andere wezens, voort uit de dromen van de Aarde. De Aarde droomt ons tot leven. Daardoor geeft ze ons de kans om met haar te dromen. En zo haar en onze toekomst te verbeelden; En te manifesteren.
We kunnen ons afsnijden van deze droom en onze rol daarin. Met alle gevolgen van dien. Of we nemen bewust onze plaats in het leven in om op een creatieve en verantwoordelijke wijze samen te werken met de Aarde in haar evolutionaire ontwikkeling. 

Rond de donkerste tijd van het jaar, komen we samen om de wisseling van het Zonnejaar te vieren en te markeren. In dit weekend dansen we dieper en dieper om te luisteren naar en ons te openen voor de dromen die door ons heen gedroomd worden. We geven deze dromen aan de Innerlijke Danser om ze te bewegen en om in de dans voor deze dromen te bidden.

Het zwaartepunt van het weekend is een ritueel van 21 uur, dat bestaat uit:
– Heel veel dans gegrond in een Movement Medicine ritueel om de dromen en gebeden voor al onze Relaties te dansen
– 6 uur slapen (en dromen!). Dit doen we in de dansruimte
– 2,5 uur medicine walk, die begint in het donker en eindigt na zonsopkomst om de dromen van de Aarde te verbinden met het licht van de Zon.
Gedurende het ritueel vasten we, tenzij dit grote problemen voor je bloedsuikerspiegel vormt.

We beginnen het weekend met krachtige en diepe Movement Medicine sessie om ieders lichaam, hart en mind voor te bereiden op het ritueel. We sluiten het weekend af met aandacht voor incorporatie.

Dit weekend is een uitnodiging om terug te keren naar de wilde dromende natuur van jouw wortels; om datgene dat jouw verbinding met het leven in stand houd te voeden; en om de vlam van jouw hoop en inspiratie op te doen laaien. Wees welkom!

DE TAAL in het weekend is Nederlands, tenzij er deelnemers zijn die geen Nederlands verstaan. In dat geval is de taal engels.

PRIJS: 155,- euro indien geboekt en betaald voor 23 november 2017.  175,- euro daarna.

DATUM & TIJD: 23 december 2017 -10:30  tot  24 december 2017 – 15:15

LOCATIE: Nederland

BOEKEN & INFORMATIE: info@maroldemmelkamp.nl

===================================================

English Version:


THE DREAMING EARTH: A MOVEMENT MEDICINE (ALMOST) WINTER SOLSTICE RITUAL

We humans are among the countless offspring and beneficiaries of Earth’s profound dreaming. Earth dreams us into being and, by doing so, enables us to imagine Earth’s future and to make this future manifested. Our destiny is to creatively and responsibly partner with Earth in her evolution. And if we choose to life this destiny we may way find our way out of these uncertain and troubled times.

Around the darkest time of the year we gather to celebrate & mark the changing of the Wheel. We will dance deeper and deeper to open ourselves up and listen to what is being dreamt through us. We give these dreams to the Dancer-Inside, to bring them into movement (the art of the Body). We let our dance become a prayer for these dreams.

Core of this weekend will be a 21 hours long ritual.
This ritual consist of:
– lots and lots of dance. Held within the Movement Medicine mandala we dance the dreams and prayers for all our Relations
– 6 hours of sleep & continued dreaming (in the dance space)
– 2,5 hour medicine walk, starting in the dark and ending after Sunrise. Connecting the dreams of the Earth with the light of the Sun.
During the ritual we will fast (unless you have blood sugar problems)

We start this weekend with some deep dancing through the practise of Movement Medicine to prepare our bodies, hearts and minds for the ritual. At the end of the weekend we take time for incorporation.

This weekend is an invitation to return to the wild dreaming nature of your roots, nourish what keeps you connected and fuel the flame of your hope and inspiration. Be welcome!

PRICE: 155,- early bird, if booked and paid before 23 november, 175,- euro thereafter.

DATE & TIME: 23 december 2017 – 10:30  tot  24 december 2017 – 15:15

LOCATION: The Netherlands

BOOKING & INFORMATION: info@maroldemmelkamp.nl