The Power of the Unbroken

The Power of the Unbroken is een sjamanistische dans-reis naar ’the unbroken” in jou. Deze reis is uiteraard geworteld in de Movement Medicine Mesa. Leer jezelf kennen als een expressie van het Leven zelf en de krachten van je ongebroken innerlijke natuur in te zetten in je dagelijkse leven

The Unbroken, het ongebrokene, is dat deel van ons dat op geen enkele manier aangetast is door cultuur, opvoeding, trauma, stress of verwonding, Het is dat deel van ons dat altijd heel is gebleven. Het is de natuurlijke intelligentie van het Leven, Mother Nature, die (in) ons beweegt. Of we ons hiervan nu bewust zijn of niet.
En wanneer we ons bewust verbinden met deze natuurlijke intelligentie vinden, dan zijn we de grond en de kracht om onze verwondingen te dragen en onze unieke giften in de wereld te brengen.

WEES WELKOM!

ALTAAR: We creëren een gemeenschappelijk Altaar. Neem daarvoor krachtvoorwerpen mee die jouw verbinding met de vier elementen (aarde, water, vuur, wind/lucht) uitdrukken. Voor ieder element één voorwerp. Je kan ook de natuur in om deze voorwerpen te vinden (vraag daarbij met respect aan het voorwerp en haar omgeving of ze mee willen komen naar het altaar).

Deze workshop vindt plaats in BREDA, 17 oktober 2019