Samhain – MM Ceremonie

Op dit moment van het jaar, waarvan gezegd wordt dat de sluier tussen
de werelden op haar dunst is, komen we samen in ceremonie “to dance our socks off” voor al onze relaties.  Deze ceremonie is een viering van het leven, een grote mogelijkheid voor heling, en een diepe manier om je gebeden te belichamen.

We zullen dansen en bidden voor het welzijn van onze collectieve nakomelingen en voor de droom van gezondheid, vrede, rechtvaardigheid en geluk in deze wereld. Daarvoor nodigen we onder andere onze voorouders uit om te komen en met hun kracht en wijsheid achter ons te staan; we nodigen de nakomelingen van het leven uit voor begeleiding en support; en we nodigen de “Goedgezinde Dood” uit om ons eraan te herinneren dat onze tijd hier eindig is!

De ceremonie is een mix van goede muziek en beats enerzijds en een duidelijke en eenvoudige geleide ceremoniële structuur anderzijds. De beat en muziek dragen ons, de structuur houdt onze dans toegewijd aan al onze relaties en verbonden met alles dat ons steunt.

Dus kom, zoals je bent, en laten we een gebed creëren met de energie van onze dans Een gebed dat geworteld is in de actieve hoop dat we kunnen en zullen evolueren, en dat nieuwe mogelijkheden en doorgangen in de wereld brengt.

For the Love of Life!

Deze ceremonie wordt in 2021 gehouden op 30 oktober in Utrecht. Meer info & aanmelden via deze link