Prayers of Ecstacy – Movement Medicine Ceremonie

Deze – korte maar krachtige – Movement Medicine ceremonie is een dans en gebed voor al onze relaties. 

We beginnen de ceremonie met het wakker maken van onze innerlijke danser, vervolgens verbinden we ons met de “divine feminine en masculine” en de vier elementen. Van hieruit luisteren we in onze dans naar wat onze ziel wil geven aan onze relaties en offeren we onze dans als gebed aan de Tree of Life. Binnen deze structuur van de ceremonie, heb je alle vrijheid om expressie te geven aan jouw dromen en verlangens door jouw unieke vrije dans.

De spirit van de dans en alle andere steunende spirits, de beats, de muziek, de drums, de Movement Medicine teachings steunen jou in jouw dans met en voor al jouw relaties. Het brengt jou  inspiratie en heling, en je wordt bewogen op alle gebieden van jezelf: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Je komt weer in contact met de ongebrokenheid van het leven in jou. Je bent weer thuis.

Deze dans-ceremonie is gepland op 31 augustus in Utrecht en 27maart 2020 in Breda.  Voor alle praktische zaken, volg de linkjes.

============== English ==================

This ceremony is a dance & a prayer for all our relations. And for unity of the four nations, the four coulors, the four directions and the journey of connection with all of life we are walking.
We start the ceremony with awakening the dancer and connecting with the divine feminine and masculine, and the four elements. From there we dance for all our relations and offer our prayers to the Tree of Life. Within this structure you will have all the freedom to express your prayers through your unique dance.

The next time that this ceremonie will be hold is on 12nd of July in Breda and 31st of August in Utrecht. Follow the links for all practicalities.