De Movement Medicine Mandala

Alle teachings, oefeningen en de filosofie van Movement Medicine worden omvat en gerepresenteerd door Movement Medicine Mandala. Deze heeft 21 gateways en we werken ermee als een archetypisch verhaal voor onze tijden: Een verhaal dat de menselijke reis van verwonding naar heling beschrijft; van machteloosheid naar empowerment;  en van afgescheidenheid naar een eenheid van creatieve individuen die gecommit zijn om werkelijk te zijn wie ze zijn en hun unieke gift te delen met de wereld.

 

De mandala is een representatie van het oude symbool van de Tree of Life, dat de
Natuur en onze plaats daarin representeert. Het verbeeldt ook de sjamanistische reis door de Onder-, Midden- en Bovenwereld, die in elke cultuur wereldwijd te vinden is.

In het centrum van de mandala zit de PHOENIX in het midden van de Tree of Life. De Phoenix representeert de cyclus van Leven-Dood-Hergeboorte. De Phoenix herinnert ons eraan dat ieder van ons de mogelijkheid heeft om steeds weer uit de as van ons lijden op te staan en opnieuw geboren te worden; dat we de mogelijkheid hebben om steeds weer te recreëren in het grote Creatieve Project van het Leven.
In Movement Medicine zien we  deze centrale energie als de kracht die de tegenpolen YIN & YANG naar elkaar toetrekt en zo de voorwaarden voor leven in dit universum creëert. We noemen het daarom ook wel liefde, de stilte, “the void” of de leegte, waaruit elke manifestatie ontstaat en weer naar terug keert. Het is de plek van vertering, rust en potentie. Het is de onuitsprekelijke aanwezigheid van het Grote Mysterie.

De vijf cirkels onderaan de mandala zijn de wortels van de Tree of Life en representeren het belang om een gezonde relatie te ontwikkelen met Zelf, Anderen, Community inclusief het hele “Web of Life”,  de Spirit Wereld en het Goddelijke.

De negen cirkels bovenaan de mandala zijn de takken van de Tree of Life. In het Movement Medicine verhaal representeren ze de negen gateways naar de Ziel.
De eerste drie gateways zijn: Body – Heart – Mind. Het samenwerken en samenvallen van lichaam, hart en geest creeert een stevige grond voor aanwezigheid en empowerment, van waaruit krachtige intentie voor  het vormgeven van ons leven ontstaat.
De middelste drie gateways zijn: Verleden – Heden – Toekomst. Het erkennen en transformeren van het verleden en het helemaal verantwoordelijkheid nemen voor het heden, creëert de grond voor cocreatie en om zorg te dragen voor de toekomst.
De laatste trilogie van gateways is: Vervulling – Interconnectie – Realisatie. Vervulling ontstaat wanneer we onze giften en talenten volledig in manifestatie brengen. Uit de directe ervaring van verbondenheid met al het leven ontstaat het verlangen om onszelf helemaal te geven uit dankbaarheid voor het leven dat ons gegeven is. En de realisatie dat we uiteindelijk Goddelijke Liefde zijn, is wellicht de grootste vervulling die we als mens kunnen vinden.

Rondom de Tree of Life zijn de vier elementen, Wind, Vuur, Water en Aarde gerepresenteerd in de mandala, in iedere windrichting een element. Het ontwikkelen van een relatie met de elementen en de Natuurlijke krachten is een belangrijk aspect van in het beoefenen van  Movement Medicine.